Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Program konference

Předběžný program konference - organizátoři si vyhrazují právo na změnu.

Čtvrtek 23. 5.

18.30 - Slavnostní zahájení (Stopkova Plzeňská Pivnice, Česká 5, salonek v patře)

Pátek 24. 5.

Právnická fakulta MU, Veveří 70, místnost 025

8.30 - 9.00 - prezence

I. sekce

Moderátor: doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.

9.00

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. – Přivítání účastníků konference

9.05

doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr. – Úvodní slovo

9.15

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. – Ius honorarium

9.30

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D. – Prétorská spravedlnost

9.45

doc. JUDr. Petr Bělovský Dr. – Prétorský edikt v pohledu historickém

10.00

JUDr. Martin Gregor, Ph.D. - Rímski magistráti a trestné činy proti verejnému majetku

10.15

doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. – Testament v době galských válek

10.30 – 10.45 diskuse

10.45 – 11.00 coffeebreak

 

II. sekce

Moderátor: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc

11.00

doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. – „Honorárne“ záväzky v justiniánskej kodifikácii

11.15

Mgr. Matej Pekarik, Ph.D. – Prétorské žaloby manželského majetkového práva

11.30

Doc. JUDr. Matúš Nemec, Ph.D. – Epikia v kánonickoprávnej doktríne ako korektív podľa vzoru rímskej aequitas

11.45

Mgr. Peter Mach, Ph.D. – K podobám zodpovednosti za nekalý výkon právomoci magistráta

12.00

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, Ph.D. – Stylus Romanae curiae ako inšpiračný zdroj v histórii a dnes

12.15 – 12:35 diskuse

12.35 – 13.35 oběd

 

III. sekce

Moderátor: Doc. JUDr. Matúš Nemec, Ph.D.

13.35

Mgr. Martin Šlosar – Principy činnosti římských republikánských magistrátů

13.50

JUDr. Pavel Záliš – Praetorská reforma předvolání k soudu

14.05

JUDr. Veronika Kleňová, Ph.D. – Darovanie s príkazom prepustiť darovaného otroka na slobodu

14.20

JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. – Ius honorarium a služebnosti

14.35

Mgr. Marek Novák – Recepce honorárního práva v Knize písaře Jana

14.50 – 15.05 diskuse

15.15 závěr konference

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.